Nhiều người dùng vẫn chưa hiểu rõ hóa đơn điện tử hợp pháp là gì?

Hóa đơn điện tử đã được triển khai sử dụng ở hầu hết các doanh nghiệp vừa và lớn. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người dùng chưa hiểu rõ được khái niệm thế nào là hóa đơn điện tử hợp pháp. Điều này ảnh hưởng rất lớn đến quá trình triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong phạm vi bài viết này sẽ bổ sung một số thông tin hữu ích về hóa đơn điện tử hợp pháp cho quý bạn đọc.

Hóa đơn hợp pháp được hiểu là loại hóa đơn đã được doanh nghiệp làm thủ tục phát hành hóa đơn và vẫn còn giá trị sử dụng. Loại hóa đơn hợp pháp này phải do Bộ Tài chính phát hành và do cơ quan thuế cấp cho cơ sở kinh doanh.

Như vậy, có thể hiểu rằng, những hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, đơn vị tự in theo mẫu quy định và đã được cơ quan thuế chấp nhận cho sử dụng là hóa đơn điện tử hợp lệ. Ngoài ra, các loại hóa đơn, tem vé đặc thù khác phải đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định của Bộ Tài chính và khi đáp ứng được những điều kiện này, thì hóa đơn điện tử trên cũng được coi là hóa đơn hợp lệ. Hay có thể hiểu đơn giản hơn, những hóa đơn không thuộc diện bất hợp pháp thì sẽ là hóa đơn hợp pháp.

Vậy những loại hóa đơn nào được coi là hóa đơn bất hợp pháp?

Hóa đơn giả: Đây là hóa đơn bất hợp pháp mà có một số doanh nghiệp sử dụng nhằm đạt được một số lợi ích riêng cho doanh nghiệp, gây ảnh hưởng rất lớn đến việc quản lý thuế của các cơ quan. Hóa đơn giả được in hoặc khởi tạo theo mẫu hóa đơn đã được phát hành bởi tổ chức cá nhân khác, hoặc in và khởi tạo trùng với số của cùng một ký hiệu hóa đơn.

Hóa đơn chưa có giá trị sử dụng: Hóa đơn này do chưa được thông báo phát hành hóa đơn.
Hóa đơn hết giá trị sử dụng: Khi tổ chức, doanh nghiệp thông báo không tiếp tục sử dụng hóa đơn; Hóa đơn bị mất sau khi làm thông báo phát hành và được báo mất với cơ quan thuế quản lý trực tiếp; tổ chức, doanh nghiệp ngừng sử dụng mã số thuế.

Như vậy, bài viết đã tổng hợp thêm kiến thức về hóa đơn điện tử hợp pháp và hóa đơn điện tử bất hợp pháp đến quý bạn đọc. Hy vọng những thông tin chia sẻ trên sẽ giúp ích được trong quá trình triển khai và sử dụng hóa đơn điện tử tại các doanh nghiệp, nhất là khi thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần, việc nắm rõ các quy định hiện hành về hóa đơn điện tử là điều vô cùng cần thiết.
https://benhthuonggap.net/

https://benhthuonggap.net/meo-vat/